మేనేజింగ్ ఒక వివాదం తో మీ బీమా, పాఠశాల

నిర్వహించడానికి ఎలా ఒక వివాదం తో ఒక బీమా, హోల్డర్ భీమా ఒప్పందాన్ని యొక్క పాఠశాల మీ పిల్లల లేదా పిల్లలు న్యాయ విచారణల్లో: అది స్పందించడం లేదు అనుకూలంగా మీ అభ్యర్థన, మీరు క్రమంగా వారి ఏజెన్సీ డైరెక్టర్, ఒక మొదటి అడుగు మరియు అప్పుడు కస్టమర్ సేవ లేదా నిర్వహణ యొక్క నాణ్యత: మీ అప్లికేషన్ లో వ్రాసిన రూపం, ఉద్ఘాటన తో పంపడం యొక్క ఒక నమోదిత లేఖ విధానం స్నేహపూర్వకమైన, మీరు మీ భీమా చేయించే గోవా ఇవ్వాలని మీరు వివరాలు ఒక మధ్యవర్తి భీమా: ఒక సాధారణ వ్యాజ్యం మరియు వ్యక్తి: మీరు ఎంటర్, గతంలో మారింది (é ô స్పష్టత), నిబంధనల కింద భీమా, కాలం ప్రిస్క్రిప్షన్ ఈవెంట్ నుండి దారితీసింది, వివాదం, లేదా జోక్యం యొక్క ఒక నిపుణుడు ఉంటాయి: కొనసాగించడం ద్వారా మీ పేజీకి సంబంధించిన లింకులు ఈ వెబ్